Araştırma & Geliştirme

Araştırma ve geliştirme oluşumumuzun özünü oluşturmaktadır. Sahada kompleks mühendislik işleri ile ilgilenmek ve en ileri teknolojiyi uygulamak için araştırma ve geliştirme departmanına olan ihtiyacı en başta farkettik. Bu departman başlangıçta, çeşitli projelerde geliştirdiğimiz yenilikçi ve daha verimli çözümlerin müşterilerimize sunulmasını destekler durumdaydı. Ancak zaman içinde sunduğumuz çözümleri iyileştiren ve müşterilerimizin binalarının günlük yönetimini gerçekleştirebilmelerine yardımcı olan yönetim/mühendislik araçlarını geliştiren ekibi oluşturmuştur. Örneğin, ARGE departmanımız tarafından geliştirilen wemeter aracı (wemeter.pt) özetle, büyük bina ve sanayi tesislerinde kullanılan gaz, su ve elektrik yönetim aracıdır. Müşterilerimiz, önceden tanımlanmış birimler (kWh/m3 ya da Euro) cinsinden su ve enerji kullanım geçmişi raporlarına ulaşabilirler. Aynı zamanda Wemeter,  müşterilerimizin gelecekteki tüketim miktarlarını tahmin edebilmek için oldukça hassas yöntemler kullanan ve bu sayede tahminlerde hata payını ciddi oranda azaltan ön hesaplama yeteneklerine de sahiptir.

— For more information, click were