Su

İzleme ve Kontrol

Farklı su tiplerinden aldığımız numuneleri laboratuarda analiz eder ve çeşitli devrelerin mikrobiyolojik, fiziksel ve kimyasal açıdan izlenip kontrol edilmelerini sağlarız.

 

agua_monot_TR

Özellikle Legionella bakterisi olmak üzere, mikrobiyolojik kontrol konusunda özel dikkat göstermekteyiz. Bu bağlamda, bakterilerin gelişebildiği belirli su devreleri için özel uygulamalar ve prosedürler tanımlar, yerel ekipler oluşturur, Legionella bakterisinin sıfıra inmesini amaçlayan yerel çözümler geliştiririz. Herhangi bir alarm durumunda ise, özel ekiplerimiz tarafından alınan aksiyonlar ile kısa sürede kontaminasyonu durdurmayı hedefleriz.

Daimi olarak izlediğimiz ve kontrol ettiğimiz sular:

  • İçme suyu
  • Yeraltı suyu
  • Su devreleri – soğutma kuleleri, kazan, kapalı devre soğuk su ve kojenerasyon
  • Atık su
  • Yağmur suyu
  • Yüzme havuzları

Saha ekiplerimiz mühendislik eğitimi almış ve su arıtımı konusunda geniş deneyime sahip kişilerden oluşturulmuşlardır.