Su

Laboratuarlarımız

Çeşitli parametreleri değerlendirebilmemizi ve böylece gerekiyorsa hızla aksiyon alabilmemizi sağlayan kendi laboratuarlarımıza sahibiz.

Bu analizler çoğu zaman HVAC devrelerinde gerçekleştirilirler. Böylece kontrol ettiğimiz devrelerin kontrol parametreleri konusunda derhal fikir edinebilmekteyiz.

Bunun dışında;

  • Gerekli kalite kontrolü için birçok bileşeni analiz edebilmemizi sağlayan spektrofotometreler;
  • Sondalı multimetrik cihazlar (örneğin pH, iletkenlik, sıcaklık, redoks vb.);
  • Farklı malzemelerden yapılmış boruların et kalınlığını ölçen boru kalınlık ölçeği;
  • Herhangi bir laboratuarda olması gerekli diğer ekipmanlar da laboratuarlarımızda kullanılmaktadırlar.

Tüm cihazlarımız, ekipman izleme ölçümleri kalite kriterlerini tanımlayan NP EN ISO 9001:2008 ile uyumludur. Bu da sonuçlarımızın güvenilirliğini garantileyebilmemizi sağlar.