Su

Sunulan Hizmetler

Aldığımız su numunelerini laboratuarda analiz ederek çeşitli devrelerin mikrobiyolojik,  fiziksel ve kimyasal olarak izlenmelerini ve kontrollerini sağlarız.

 

agua_pret_serv_TR

Özellikle Legionella bakterisi olmak üzere, mikrobiyolojik kontrol konusunda özel dikkat göstermekteyiz. Bu bağlamda, bakterilerin gelişebildiği belirli su devreleri için özel uygulamalar ve prosedürler tanımlar, yerel ekipler oluşturur, Legionella bakterisinin sıfıra inmesini amaçlayan yerel çözümler geliştiririz. Herhangi bir alarm durumunda ise, özel ekiplerimiz tarafından alınan aksiyonlar ile kısa sürede kontaminasyonu durdurmayı hedefleriz.

Daimi olarak izlediğimiz ve kontrol ettiğimiz sular:

  • İçme suyu
  • Yeraltı suyu
  • Su devreleri – soğutma kuleleri, kazan, kapalı devre soğuk su ve kojenerasyon
  • Atık su
  • Yağmur suyu
  • Yüzme havuzları

İzlediğimiz her su tipi için kimyasal ürünlerimizi kullanarak devreleri mikrobiyolojik, aşınma ve birikme açılarından koruruz.